توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: واگذاری
jojo دختر 7 ماهه بسیار بسیار بسیار بازیگوش


من سرکارم بیشتر وقتا این بچه حوصلش سر میره دستش شکسته بود که الان خوبه خوب شده و من امیدوارم یکی بتونه ازش نگهداری که اگه مسئولیتشو یه خانواده که بچه داشته باشن قبول کنن خیلی خوب میشه چون فقط دنبال بازی هست
09302653017