توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

دوستانی که شرايطش را دارید باور کنید این مظلومان بیگناه هم نیاز به حمایت همه ما دارند. شاید نژادشان دهن پر کن و باعث مباهات نباشد که هست، اما وجودشان پر از عشق و مهربانی و چشمانشان سرشار از قدردانی است. پناهشان باشیم...