توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


کی میتونه به این کوچولو یه خونه گرم و امن هدیه کنه؟
ارسالی: سلام من امشب اين بچه رو جلو هايپر پيدا كردم خيلى لاغر و مظلومه جلوى در تو دست و پاى مردم لگد ميخورد و از سرما ميلرزيد با اينكه اصلا شرايط نگه داريشو تو خونمون نداشتم ولى دلم نيومد رهاش كنم به حال خودش و آوردمش پيش خودم من خودم يه طوطى دارم كه از ترس همش جيغ ميزنه حياطم نداريم متاسفانه گفتم اگه ميتونيد كمكم كنيد يه سرپناهى براش پيدا كنيم وگرنه مجبور ميشم باز رهاش كنم كه ميدونم واقعا از پسش بر نمياد اين بچه اينقدر هم خُرخُرى و دستيه كه انگار قبلا تو خونه بوده اصلا از روى پادرى جُم نميخوره
02144454624