توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: لونا ماده یک سال و نیمه واکسینه و شناسنامه دار سوپر فلت کرم بلو به شرط عقیم سازی با شرایط ویژه واگذار میشود 09192283089 کلاته