توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


هر چه زودتر به کمک شخصی برای نگهداری از این بچه که دو سه ماهش میشه احتیاج هست. جاش خیلی‌ بد هست و همسایه‌ها میخواهند بلایی‌ سرش بیارند. خانمی که مراقبت میکنه ازشون مهلت یکی‌ دو روزه گرفته و فوقش تا شنبه باید جایی‌ براش پیدا بشه. ایشون گربه‌های دیگه تو خونه داره و اونها هم از توجه همسایه‌ها مصون نیستند. خواهش می‌کنیم جایی‌ به این زبون بسته بدید. آسیب دیده بود و خیلی‌ نحیف بود ولی‌ به همّت این خانم دیگه خوب شده. خانم انصاری - تلفن ۰۹۳۹۹۶۸۳۲۹۳