توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.instagram.com/p/-1bO1lmpED/


این طفلکی تو محدوده پردیس کرج پیدا شده در حالی که دست راستش زخم شده و تو پانسمانه. تو دست راست آنژئوکت دیده میشه. اگر گمشده شماست با
@elmirabarzkar در اینستاگرام تماس بگیرین.