توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


بخاطر رفتار خوبش با انسانها،جونش در خطره)این یه فاجعه برای انسانیت! از انسان بودن خودم بعضی وقتا شرم میکنم