ایرنا - کرمان - مسابقات پرش با اسب استان کرمان برای حمایت از کودکان اوتیسم مرکز توانبخشی امام علی (ع) روز جمعه در باشگاه سوار کاری الماس کویر شهر کرمان برگزار شد.