توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین کوچولو رو خانم آقایی پیدا کردن و مدتی هست نگه داشتند. خودشون يه گربه دارن و گربه حمایتی دیگری و به دلیل مشغله نمیتونن دائمی از این کوچولو نگهداری کنند. دنبال جا براش بودن که متاسفانه پیدا نشده. امروز یا فردا میخوان ببرن رهاش کنن. کسی میتونه حتی موقت بهش جا بده این چندماه سرما سپری بشه؟
09376695947