توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: این فرشته ی کوچولو یه چشمش نابیناست... زیر یک ماهه و هنوز با شیشه شیر می خوره... این کوچولو نیاز داره یه نفر دائم ازش نگهداری کنه... 09199035002