یک هنرمند و نجار اهل اتاوا، کانادا، زمان خود را بین کارگاه و پروژه های چوبی خود می گذراند.

کار او در ونکوور شناخته شده و در دو سالانه سانتورینی در یونان نیز شرکت کرده است. بنابراین او در سراسر جهان شناخته شده است و با آثار رزینی که دارد این چیز عجیبی نیست. ترکیب ظریفی از رنگ، رزین و قطعات درخت آثار سورئال او را می سازند که جنگل را با رویاهای ما پیوند می دهد.

آثار این هنرمند را در لاپلاس مشاهده می کنید.