توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

ارسالی: يه كيس واگذاري داريم بنام ببري خان،دو ماهشونه
خيلي پسره خوبيه،نجات پيدا كرده از خيابون ،قرص انگلشم خورده،بخاطر داشتن سگ نميتونن نگهش دارن
اگه كسيو ميشناسيد كه اين كوچولورو بخواد و تا هميشه ازش نگهداري كنه و مراقبش باشه با اين شماره تماس بگيره.

09369144103