توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: واقعا بين اينهمه دوست و اشنا يه نفر تو اين چند ماه نرفت تورنتو ؟ خیلی دلم پره . اینهمه پست گذاشتم التماس کردم هیچی به هیچی. مگه بردن يه گربه چه زحمتي داره ؟یا اينکه اگه فلج و کور بود زودتر براش مسافر پيدا میشد ؟ میخوايد بذارمش زير ماشین خردش کنم که دلتون بسوزه؟ برای بار صدم اگر کسي با پرواز لوفتهانزا و يا ترکیش قصد سفر به تورنتو رو داره اين بچه ي بینواي منو به خانواده ش برسونه . اين همراهی زحمت و هزینه اي براتون نخواهد داشت .
09358760731