توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی از مشهد: نیاز به جای نگهداری در مشهد. دوستان مشهدی لطفا کمک کنید. ممنون