توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری....

واگذاری توله شیتزو تریر چهار ماهه نر با شرایط حمایتی 09395070249
اگر می تونین مامان یا بابای مهربون این بچه بشین لطفاً با شمارۀ بالا تماس بگیرین. برای کسب اطلاعات و قبول سرپرستی به شمارۀ توی پست زنگ بزنین.