آیا می دانید بعضی نهنگ ها مواد خوش بو پخش می کنند؟
در گذشته نوعی نهنگ به نام «عنبر» به دلیل روغنش معروف بود اما امروزه از آن حمایت می شود و شکارش ممنوع است.
این حیوان توده های نرم و سیاه خوش بویی به نام عنبر در آب ایجاد می کند که وقتی در معرض آفتاب، هوا و آب دریا قرار می گیرد، سفت می شود سپس رنگش به خاکستری روشن تغییر و بوی خوشی پراکنده می کند.
هنگامی که نهنگ ها ماهی های نوک تیز را می خورند، نوک تیز این ماهی ها روده نهنگ ها را تحریک می کند که موجب می شود از خود عنبر پخش کنند. عنبر به صورت توده هایی در آب اقیانوس ها شناور است. وزن این توده ها گاهی به ۴۵ کیلوگرم می رسد. عنبر را با مواد معطر ترکیب می کنند تا بوی عطر برای مدت ها باقی بماند.

آیا می دانید؟؟