پذیرای واگزاری ی سگ گیرا برای نگهبانی هستیم ممنون میشم
همینجا سر میزنم مرسی