توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: فاکس کوچولوی شیطون...بقلی و بازیگوش
نر...۲ ماه و نیمه...پاش مو برداشته بود با دارو و مراقبت الان خوب شده 09363153581 میثاقی
زد انگل خورده ولی واکسن نزده