توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: واگذاری دوتا دخمل سه ماهه که دو دوره واکسن هم خوردن ۰۹۳۶۰۲۳۰۲۱۴