توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدارسالی: اين گربه نزدیک خونمون هست خیلی مریضه. دهنش باد کرده و بوی بدی گرفته. تقریبا دستی هم هست. کسی هست بیاد کمک این بچه که درمانش کنه؟ 09191688303
سمت آزادی استاد معين