توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: ماده ٣ ماهه، واكسن هنوز نزده ،توي حياط زندگي مي كنه چون خيلي كوچولوئه و هواي كرج سردِ براش دنبال خانواده خوب و مطمئن