توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریدواگذاری ترجیحا در تبریز
این بچه خوب به خونه احتیاج داره. هیچ مشکلی‌ در استفاده از خاک و چیز دیگه نداره. فقط یک محوطه‌ای داخل منزل میخواد و کسی‌ که گوشهاش رو روزی یکی‌ دو بار خوب بخارونه چون خودش نمیتونه. همین. لطفا با ۰۹۱۴۱۰۳۳۷۴۵ تماس بگیرید و لطفتون رو از این زبون بسته دریغ نکنید.
https://www.facebook.com/media/set/…زمانی که پیدا کردیم دوپایش کاملا له شده بود وشدیدا گندیده و پر از کرم ولارو بود معلوم بود مدتها پس از تصادف زخم به همان شکل مانده است ....آقای دکتر جاروالمسجد جراحی کرد اما چاره ایی نبود جز آمپوتاسیون .
کیوتی بسیار سرزنده و چشمانش پر از عشق به زندگی بود بنابراین بیش از یکماه است که تحت مراقبت بعد از جراحی میباشد حالش کاملا خوب است آقای دکتر فرشی مهربان برایش چاره ایی اندیشید و ویلچری ساخت که براحتی با آن حرکت و بازی کند جا دارد از این دامپزشک متعهد و دلسوز تشکر و قدردانی کنم همچنین آقای دکتر جاروالمسجد که مسئولانه بیش از یکماه از آن در کلنیک پاستور مراقبت کردند.اکنون کیوتی زندگی جدیدی را آغاز کرده بسیار باهوش است و حتی برای دفع ادرارومدفوع کاملا راحت روی خاک دفع میکند میتواند پوزیشن بگیرد و بنشیند این فرشته مهربان بسیار دوست داشتنی است آیا بین ما حیواندوستان مخصوصا تبریز کسی میتواند آن را در آغوش پر مهرش قرار دهد ..09141033745