توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


این بچه تو نواب تو یه پارکینگ افتاده کسی هست کمکش کنه؟خودشو رو زمين ميكشه.09127015131

پی‌نوشت:
خانمی زحمت کشیدند و این گربه رو به دامپزشکی رسوندند. ولی‌ احتیاج به جا برای مراقبت هست. هر دو پا فلج هستند ولی‌ مشکلی‌ در ادرار و مدفوع کردن نیست. کمی‌ امید به بهبود هم شاید باشه. لطفاً برای کمک با شمارهٔ تلفن داده شده تماس بگیرید. ممنونیم.