پارک ریچموند در لندن با اینکه توسط مناطق پراکنده شهری احاطه شده، یکی از بهترین مکان ها برای عکاسی حیات وحش به شمار می رود.

حدود 600 گوزن وحشی در این پارک زندگی می کنند که به مردم و ترافیک خو گرفته اند بنابراین نزدیک شدن به آنها برای عکاسی نسبت به جاهای دیگر خیلی آسان تر است.

تصاویری از آنها را در لاپلاس مشاهده می کنید.