واگذاری بچه گربه ۶ ماهه با شناسنامه بهداشتی و انگل زدایی هم شده و دو نوبت واکسن هاشو خورده و از ابتدا تو خونه بوده. بسیار باهوشه و اسمشو بلده خیلی آروم و دستی هستش و همه چی هم میخوه و نمیتونه تو کوچه زندگی کنه اگه کسی میخوادش باید تو خونه ازش نگهداری کنه نه تو حیاط.
سیاهه یه دست هم هست عکسشم میزارم
شماره تماس 09351147440