توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.instagram.com/p/-jtCtKGpJP/این طفلک ها دست به آقای مشکوکی نگهداری میشن که قصد فروش داره. ممکنه دزدی باشن و گمشده کسی و احتمالا چشم انتظار دارن. لطفا اشتراک بگذارید.