توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


واگذاری یه خانم کوچولو پنج ماهه بشدت بغلی و ناز . حیف دوباره برگرده تو خیابون خیلی خوشگله لطفا اگه می تونید نگهش دارید تماس بگیرید 09129363271 صابری