توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


ارسالی: خواهشا برای بیرون اوردن این بچه از قفس کمک کنید تو کلینیک ایرانیانه نیاز به یه سرپرست مهربون داره تا بتونند از اونجا بیارنش بیرون