توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
آیناز خانم برای واگذاری....Aynaz for adoption

آیناز خانم زیبا حدود 3 سالشه، سالمه و واکسناشو خورده و آمادۀ واگذاریه. اگر می تونین مامان یا بابای مهربون آیناز خانم بشین، لطفاً با شمارۀ 09352277482 تماس بگیرین. آیناز خانم فقط به محلی که خود سرپرست توش ساکن باشه واگذار میشه. برای نگهبانی واگذار نمیشه و شرط اول واگذاریش عقیم سازیه.
Aynaz, about 3 years old, healthy and vaccinated. If you would like to adopt beautiful Aynaz please send a private message to our page.