توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
اين گربه رو سگ گاز گرفته من غذا رساني ميكنم و الان دوتا از همين گربه هاي پارك پيش من هستن و ٥تا بچه ديگه كسي هست اين بچه رو بياد ببره چند روز تا مداوا بشه؟؟؟؟ ٠٩٢١٦٩٧٥٥٩٧ گربه پارك پرديسانه