دوستانی که پارک پردیسان میرید.. لطفا اعتراض کنید...
لینک ویدئو:منبع:پیج فیسبوک اطلاع رسانی حیوانات آسیب دیده