توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداين سگ با قلاده و زنجير در منطقه غرب (اشرفي اصفهاني و ستاري )گم شده لطفا اكه ديدينش به اين شماره خبر بدين. اسمش بادي هست ٠٩١٢١٠٧٠٧٦٠