معنی نام: مارمولک آلبرتا
محل کشف فسیل: کانادا
طول: ٩ متر
ارتفاع: ٣.٥ متر
وزن: ١٥٠٠ کیلوگرم
نوع غذا: گوشتخوار
دوره: اواخر کرتاسه حدود ٧٦ تا ٧٤ میلیون سال قبل
گروه: دایناسورهای گروه ساوریسچیا Saurischia
سایر اطلاعات: خویشاوند نزدیک تیرانوزوروس ولی کوچکتر و سبکتر


منبع: The Natural History Museum, London 2007