توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیریداین عکس سگهای مریض در صف سرم درمانی هست. همانطور که می بینید همه توله هستند. توله ها چون بدون مادر هستند نه آنتی بادی رو از شیر مادر میگیرند نه اینکه از واکسن. چون یا به سن واکسینه شدن نرسیدن یا اینکه چون محیط ویروسی هست مستعد بیماری هستند و چون ضعیفند بیشترین آمار بیمارها و متاسفانه تلفات رو دارند. تنها راه برای سالم نگه داشتن اینها - بردن توله ها در محیط امن خانه هاست که زنده بمونند. لطفا کمک کنید در نگهداری توله های کوچک.
لطفـــــــا شـــــر کنیــــد

09391211629
09121211629

Orphaned puppies in the shelter have the highest mortality rate. They are not getting immunity through their mother’s milk and are not old enough to receive vaccination. The only way they may survive, is in a home environment. Please help to foster, even for a short time.