یک شرکت کره ای به نام "هنر بازی، هنر چند ضلعی" مجسمه هایی به شکل حیوانات چند ضلعی می فروشد که از کاغذ با کیفیت تهیه شده و شما می توانید انها را در خانه بسازید.


در این صورت کسانی که حیوانات را دوست دارند بدون کشتن آنها می توانند یک مجسمه زیبا و مدرن به شکل اسب شاخدار، نهنگ، پرنده و ... در خانه خود داشته باشند. تصاویر انها را در لاپلاس مشاهده می کنید.