توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنیدhttps://www.facebook.com/409792229101236/photos/a.410353635711762.96007.409792229101236/945009788912808/?type=3