سلام من یه جای سردو خنک و بزرگ دارم که جون میده واسه نگهداری هاسکی اگه کسی داشت ممنونش میشم خودشم میتونه هروقت خواست بیاد بهش سر بزنه
09390957460