توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/posts/956385447777808

نیاز به مسافر از استانبول به لوس انجلس برای انتقال سگ بخشی از بیلیط مسافر هم بعهده میگیریم.