مسجد جامع آدینه شیراز
مسجد جامع آدینه(معروف به مسجد جمعه، مسجد جامع و مسجد عتیق )، از كهن ترین مساجد شیراز است كه در شرق شاهچراغ قرار دارد. این مسجد دو ایوانی در سال 281 ه. ق. به دستور عمرو لیث صفاری ساخته شد. ساختمان مسجد كه اولین هسته تاریخی شیراز است مشتمل بر بنایی مرتفع است كه دارای چندین حجره و شبستان می باشد. مساجد یکی از بزرگترین نمادهای دینی ما در ایران هستند که از نظر معماری گاهی در رده دیدنی ها قرار میگیرند . از دیدنی های شیراز که از نظر معماری جایگاه خاصی دارد و مورد توجه گردشگران تور شیراز می باشد، مسجد جامع آدینه است. این مسجد بنابر تحقیق آنوبانینی، دارای 6 درب ورودی و خروجی بوده است. یك درب در ضلع شمالی، یك درب در ضلع جنوبی، دو درب در ضلع غربی و دو درب در ضلع شرقی. درب ورودی ضلع شمالی به دوازده امام معروف و كتیبه ای بر فراز آن قرار گرفته كه در دوره صفوی و در سال 1031 ه. ق. به خط علی جوهری نگاشته شده است. این كتیبه تاریخ مرمت مسجد را در سال مذكور بیان می نماید.