این چندتا توله مظلوم بی جا موندن برای ده روز نیاز به سرپناه دارن جایی که گرم باشه و سگ دیگه ای هم نباشه ...موقت هست....قبلا مریض بودن الان خوب شدن گواهی سلامت دارن قراره برن قزل حصار...لطفا موقت کمک کنید به این ها....الان تو خیابون هستن با یه خانومی...ایشون نمیتونه خونه ببره....هنز هزینه های کلینیک هم تسویه نشده ولی فقط اگه ده روز یکی جا بهشون بده خوب میشه...ولی هیچ سگی نداشته باشه....