توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
این کوچولو یک سال و نیمشه
نر و عقیم شده
دوتا از انگشتای دستش به علت حادثه از دست داده ولی الان تو شرایط کاملا خوبی به سر می بره
شرایط واگذاری :
مت**** حتما باید سابقه نگهداری گربه داشته باشه و حتما باید در شرایط خانگی و جای گرم نگهداری بشه
۰۹۱۲۱۹۴۵۴۴۸