توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
واگذاري

کوچيکه(سياهه):نر، حداکثر1ماهه، از داخل تونل توحيد نجاتش دادن
بزرگتره (طوسي نوک پنجه ها و زير گلو سفيد):ماده، حدودا 2يا3ماهه، يکي از دوستان با عفونت چشم پيداش کردن دوره درمانش.کامل شده و الان کاملا سالمه
هردو سالم خوش اخلاق و مهربونن
زرگر09017878112