بنام خدا و انسانیت کشتار سگها را متوقف کنید

وجدانهای بیدار. مردم شریف. ایرانیان سراسر گیتی.. کشتار سگها و گربه های خیابانی و جنایت گروهی بی خدا و لا مذهب بنام سلامتی عمومی و دین ادامه دارد حرکتی باید کرد.قبل از اینکه ایرانی بودن باعث ننگ و سر افکندگی باشد. شهرداری ها و اداره پسماند و در جوار و رکابشان اداره محیط زیست سنگفرش خیابانهای شهر های ایران را به خون معصومان و ضعیفان زبان بسته شسته اند این داغیست بر دل ما و ننگی بر پیشانی عاملین این کشتار.. هر روز جنایتی فجیع تر و خشن تر از روز گذشته را شاهدیم هزاران جاندار و مخلوق خداوند سبحان را بی جان کرده اند و به خاک و خون کشیده اند..مشتی شکمباره و پول پرست بنام سلامتی محیط زیست در پی کسب پول و بودجه های بیت المال دست به هر جنایت شنیع و وحشیانه ای زده اند ودر این راه روی تیمور و چنگیز را سپید کرده اند در هفته های گذشته هزاران حیوان معصوم و بی گناه با زخم گلوله های آتشین با درد و زجر جان باختند و از این نمد خونین قشری کلاهی بافتند و بر سر بی غیرتی خود گذاشتند. شرم و ننگ ابدی بر وجود کثیفتان و خشم و نفرت خداوند قادر تا ابد همراهتان باد که بر بریت و "داعش" منشی را بحق شما آیت هستید. این جنایات و کشتار با هیچ دین و مسلکی سازگاری ندارد و این سازمان های مخوف تنها با استفاده ابزاری از دین و اعتقاد مردم قصد پر کردن جیبهای خود و دلالان جنایتکار و تفنگ بدستشان را دارند و بس. این وظیفه هر انسان شریف و هر وجدان بیدار است که ناله های این معصومان جان باخته را فریاد بزند. بیایید صدای این بی صدایان مظلوم باشیم دادخواه و خون خواه این معصومان و ظغیفان بیاید تا انسانیت باقیست "انسان" باشیم و در برابر شیاطین سیاه دل و بی رحم و مروت ایستاده فریاد بزنیم "زنده باد زندگی" زنده باد حق حیات برای همه موجودات " زنده باد همزیستی مسالمت آمیز" .ما امضا کنندگان این نامه به مسئولین شهرداریها و محیط زیست وپسماند و مامور و آمر هشدار میدهیم دست از جنایت و قتل عام مخلوقات معصوم خدا بر دارید قبل از اینکه خشم ملت شریف دامنگیرتان شود.بحکم دین و اخلاق و انسانیت در برابرتان خواهیم ایستاد تا فرجام خون این این بی گناهان باشیم.

لینک:

https://www.change.org/p/president-of-iran-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF