خفاش اين پرنده عجيب!


خفاش بودن آسان نيست! دراکولا، بيماري هاري، دندان هاي نيش بزرگ و تيز و اين واقعيت که آنها به طور وارونه مي خوابند، سبب ترس در بسياري از افراد مي شود. اما با مطالبي که در اين نوشتار خواهيد خواند، در خواهيد يافت که خفاش ها مخلوقات شگفت انگيز خداوند هستند، گرچه غذاي شان حشرات، ميوه ها و البته گاهي خون است! در اين مقاله چند خصوصيت اين حيوان عجيب را براي تان ذکر مي کنيم. اميد که مورد قبول تان واقع شود:
1-خفاش ها تنها پستانداراني هستند که پرواز مي کنند:آنها بال هاي بسيار ظريفي دارند و در اصطلاح هوايي به آنها ورقه هوايي (اير فويل) گفته مي شود. قدرتي که سبب حرکت خفاش به جلو مي شود، پيشرانش نام دارد.
2-اشتهاي فوق العاده:يک خفاش قهوه اي مي تواند به تنهايي 1200 حشره به اندازه پشه را در يک ساعت شکار کند. در غارهاي براکن تگزاس آمريکا، حدود 20 ميليون خفاش دم آزاد مکزيکي زندگي مي کنند که هر شب حدود 200 تن حشره مي خورند.
3-خفاش هاي خون آشام خون نمي مکند:آنها خون را به آرامي ليس مي زنند. تنها سه گونه از خفاش هاي خون آشام در سراسر دنيا هستند که خون مي خورند. اگر شما به آمريکاي مرکزي يا جنوبي سفر کنيد، ممکن است خفاشي را ببينيد که گاوي را گاز گرفته و مشغول ليس زدن زخم آن است!
4-خفاش ها چاق نمي شوند:سوخت و ساز بدن يک خفاش بسيار ايده آل است. آنها مي توانند موز، انبه و انواع توت ها را تقريبا 20 دقيقه اي هضم کنند.
5-خفاش ها ماشين انتقال بيماري نيستند:کمتر از 10 نفر در 50 سال اخير از خفاش هاي شکال آمريکا بيماري هاري گرفته اند. در اکثر فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني، خفاش ها ماشين هاي حمل ميکروب تلقي مي شوند که بيماري ها و سموم را به قربانيان بيگناه خود منتقل مي کنند. همگي اين باورها غلط هستند. خفاش ها از انسان ها دوري مي کنند. اگر شما توسط يک خفاش زخمي شديد، به دکتر برويد، اما نگران نباشيد. اتفاق بدي براي تان نخواهد افتاد و به احتمال قوي خوب خواهيد شد.
6-بينايي توسط امواج راداري:خفاش ها از انعکاس صوت براي راه يابي در تاريکي استفاه مي کنند. قدرت ديد خفاش ها زياد خوب نيست و همچنين آنها در شب فعاليت مي کنند. بنابراين بايد از يک سيستم ناوبري غيروابسته به بينايي استفاده کنند. خفاش ها صدا توليد کرده و به تغييرات صداي بازتاب يافته از اطراف گوش مي کنند و به اين ترتيب راه خود و موانع را پيدا مي کنند.
7-جمعيت زياد:خفاش ها يک چهارم جمعيت کل پستانداران را تشکيل مي دهند. بله، درست خوانديد. يک چهارم کل پستانداران، خفاش ها هستند! در واقع بيش از 1100 گونه خفاش در دنيا وجود دارد که تعداد آنها بسيار زياد است.
8-خطر انقراض:بيش از 50 درصد انواع خفاش هاي آمريکا در معرض انقراض نسل يا خطر انقراض هستند. گسترش صنايع، از بين رفتن جنگل ها، آلودگي و کشتارهاي بيرحمانه به دليل وجود اعتقادات بين مردم خرافي، بسياري از خفاش ها و محيط زيست شان را از بين برده است.
9-بخاري خفاشي:در شب هاي سرد کافي است کنار يک خفاش باشيد! خفاش ها در غارهاي سرد و نمناک که بسيار آنها را دوست دارند، خود را با پيچاندن بال هاي نازک شان به دور بدن، گرم نگه مي دارند. اي بال ها مانند يک عايق حرارتي براي خفاش ها عمل مي کنند.
10-داروي خفاشي:از يک ماده ضد انعقاد خون که در بزاق خفاش خون آشام کشف شده، ممکن است به زودي در درمان بيماري هاي قلبي استفاده شود. ماده اي که باعث جاري ماندن خون از بدن قرباني خفاش مي شود، مي تواند سبب دوام جريان خون در بدن انسان نيز باشد. دانشمندان چندين کشور سعي در کپي اين آنزيم هاي يافت شده در بزاق خفاش خون آشام دارند تا بيماري هاي قلبي را معالجه و اثرات جانبي آنها را متوقف سازند.
11-کم زا بودن:خفاش ها در يک سال فقط يک بچه به دنيا مي آورند! پستانداران با جثه ريز مثل گربه، خرگوش و موش معمولا بيش از يک بار زاد و ولد طي يک سال دارند.
12-خفاش ها حتي از سگ خانگي هم بيشتر عمر مي کنند:طول عمر متوسط يک خفاش، متغير است، اما گونه اي از خفاش هاي قهوه اي مي توانند تا 30 سال هم عمر کنند. در نظر داشته باشيد که پستانداران کوچک، فقط دو تا سه سال عمر مي کنند.
13-خفاش ها پشت گوش خود را نيز مي شويند:خفاش ها زمان زيادي را صرف آراستن خود مي کنند. آنها خود و همديگر را به دقت، با ليس زدن و خراشيدن براي ساعت هاي متمادي تميز مي کنند.
منبع:نشريه کوچه ما، شماره 14.