توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

فوری....نیاز به جای موقت یا دائمی برای یک سگ مادر و 6 توله اش....
این پست به اشتراک گذاشته شده و ما بیشتر از این اطلاعاتی نداریم. لطفاً برای کسب اطلاعات و قبول سرپرستی با شماره ای که در پست قید شده تماس بگیرین.
درخواست کمک 6تا توله,

الان درست 32 روزه هستند,
یکی نیست اینارو تا دست، شهرداری نیوفتادن ببره و
پناه بده؟
09331035544لینک ویدئو: