توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید


کسی می تونه به داد این بچه برسه؟ لطفاً در صورتیکه می تونین بهش پناه بدین با شماره ای که در پست قید شده تماس بگیرین. متأسفانه ما اطلاعات بیشتری نداریم.

این بچه توسرما مونده به دادش برسید بچه ها میزننش
اندیشه فاز 3
شماره تماس09330736712