وبسایت باشگاه خبرنگاران: زنبور جانوری متعلق به دسته حشرات و از راسته پرده‌بالان است.

این حشره زیبا در همه جای دنیا به جز قطب جنوب یافت می‌شود.

حال تصویری از آب خوردن این حشره دست به دست در فضای مجازی می‌شود که دیدن آن خالی از لطف نیست.