توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره


پس لطف کنید فقط به لینک زیر مراجعه کنید

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518464571662670&set=o.4097922291012 36&type=3&permPage=1

از دوستان کسی هست که اسپانسر سلامتی این بچه گربه بشه .
موقع راه رفتن به شدت عدم تعادل داره اجازه نمیده کسی نزدیک ش بشه و میترسه و فرار میکنه...