توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره

پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید

https://www.facebook.com/PnahgahHywanatBySrprstMazndranrwyana/photos/a.275539249195768.63771.275280585888301/951432144939805/?type=3


واگذاری فوری آقا سام سام در کیش یا تهران....For adoption
آقا سام سام خوش تیپ 6 سالشه و یک چشمش بعلت عفونت تخلیه شده و دنبال یه مامان یا بابای مهربان میگرده تا بتونه تا آخر عمرش پسر مهربونشون باشه. اگر می تونین سرپرستی دائمی این بچه رو قبول کنین، لطفاً با شمارۀ 09121835501 تماس بگیرین. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و قبول سرپرستی، حتماً با شماره ای که در پست قید شده تماس بگیرین.
Sam Sam, male, Shih tzu, 6 years old, One of his eyes has been removed due to severe infection
If you would like to adopt this handsome boy please send a private message to our page