توجه:این پست به اشتراک گذاشته شده یعنی صاحب این آگهی اینجا حضور نداره
پس لطف کنید فقط با شماره تلفن داده شده تماس بگیرید
دوستان نیاز به کمک و نگهداری جهت درمان سوزی یکی از گربه های بیمار پناهگاه داریم....

سوزی گربه زیبا و مهربانی است که در زمان حیات خانم رئوفی دچار عارضه ای در بینی اش شد و به درمان های معمول جواب نداده و در نهایت پس از حادثه نمونه گیری و پاتولوژی شد و مشخص شد نوعی سرطان، بینی سوزی را می خورد و واگیر دار هم به انسان و حیوان نیست.
سوزی نیاز به شیمی درمانی دارد، و اگرنه به زودی کل کانال تنفسی اش را از دست می دهد و ضایعه به چشمان و بعد مغزش می رسد.
اما سوزی که قبل از بیماری بسیار اجتماعی بود، حالا به شدت از گربه ها می ترسد و نیاز به جایی در تهران دارد که تنها باشد، یا اینکه بتوانند یک اتاق را به او اختصاص بدهند، با انسانها هیچ مشکلی ندارد و به شدت هم به رابطه با آدمها علاقه دارد. همچنین در زمان شیمی درمانی باید تغذیه خوبی داشته باشد.
اگر می خواهید سوزی را از مرگ نجات دهید، با من تماس بگیرید، چون زمان برایش اندک است و درمانش باید هرچه زودتر شروع شود. 09367105951
کارهای درمانی اش را خانم گندم تدریسی انجام می دهند، شما فقط یک اتاق تنها، یک غذای خوب و یک دست نوازشگر به سوزی بدهید تا زنده بماند.